Remont

We wrześniu 2014 r. rozpoczął się generalny remont gmachu dawnego gimnazjum, tak by z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016 naukę podjęli w nim uczniowie Publicznego Gimnazjum Katolickiego św. Stanisława Kostki oraz Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, dotąd funkcjonujący przy ul. Kanclerskiej. Konserwator zabytków nakazał przywrócenie budynku do pierwotnego wyglądu i świetności z czasów ks. Czesława Piotrowskiego, przy jednoczesnym przystosowaniu go do dzisiejszych potrzeb edukacji. W pierwszej kolejności wymieniono piony wodno-kanalizacyjne, instalacje grzewczą, elektryczna a także internetową.

W wyremontowanym budynku mieści się obecnie 25 sal lekcyjnych, w tym 18 dużych i 7 małych. Uczniowie szkoły katolickiej mają do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę rehabilitacyjną,korekcyjną oraz boisko szkolne. Ponadto do szkoły powróciła kaplica. By dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano windę, która spełnia takie wymogi. Koszty przeprowadzonego remontu, przekraczające 15 milionów złotych, w całości pokryła Archidiecezja Poznańska, dzięki czemu od września nieodpłatna naukę w tak przygotowanym budynku podjęło około 450 osób.

Uroczystego poświęcenia budynku szkolnego dokonał w dniu 1 września 2015 roku Kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w obecności Metropolity Poznańskiego, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz Biskupów pomocniczych Grzegorza Balcerka, Damiana Bryla oraz Biskupa Seniora Zdzisława Fortuniaka.

 

 

glogo_044 glogo_045 glogo_047 glogo_048 glogo_052 glogo_053 glogo_055 glogo_056 glogo_057 glogo_058 glogo_060 glogo_061 glogo_062 glogo_064 glogo_065  glogo_067    glogo_072